Spara fotografier för framtiden

Fotografier är vår tids kanske största dokumentationsform. Idag skrivs inte berättelser och livsöden ner på det sättet som våra förfäder gjorde. Istället så tar vi bilder för att föreviga viktiga händelser och den utveckling som sker i våra liv. Men hur kan du säkerställa att du sparar detta för kommande generationer?

Generellt kring lagring av bilder

En stor fråga är hur du bäst sparar dina fotografier. Detta utvecklas i rask takt. För dina föräldrar kanske det naturliga svaret var att du skulle använda diabilder. Sedan kom CD-skivor och DVD-skivor som en digital motsvarighet. På senare tid har molnbaserade lösningar kommit som en modern utmanare. Det generella svaret på hur du bör lagra dina bilder är på det mest framtidssäkrade sättet och gärna fördelat på flera olika sätt. Vi tittar närmare på det.

Lagra bilder på modernt sätt

Det kommer hela tiden dyka upp nya sätt att lagra digitalt media allt eftersom tekniken utvecklas. Detta är något du bör acceptera och välkomna. Om du tar till dig ny teknik som kommer så lär du kunna spara dina bilder på ett lagringseffektivt och framtidssäkrat sätt. Även om det med jämna mellanrum innebär att du behöver föra över äldre bilder till nya media.

Lagra på flera ställen

Ett annat råd är att lagra dina bilder på flera ställen. Tänker vi tillbaka på de klassiska diabilderna eller CD-skivorna så var bilderna förlorade om medierna skadades. Ett sätt att undvika detta är att dubbellagra dina fotografier. Då kan du känna dig trygg med att dina bilder kommer kvarstå. Ett vanligt sätt att göra det är att ha bilder lagrade både på en extern hårddisk och i molnet. Om ett av dina lagringsmedier skulle gå förlorade har du det andra kvar och kan då skapa en ny kopia för säkerhetslagring.

Sortera dina bilder

Ett sista tips för lagring av dina bilder är att du tar dig tid att organisera bilderna. Hitta en struktur som gör att det går att veta vilka motiv som är på bilderna. Då blir dina bilder användbara även i framtiden.