Fotografering av sport

När man börjar med fotografering kan man snart upptäcka tjusningen med att fotografera olika sporter, och en positiv sak med detta är att det ofta finns rejält många tillfällen att öva på denna typ av fotografering. Det finns ofta stora möjligheter att kunna besöka hockeyträningar, fotbollsträningar eller annat och fråga om det är okej att fotografera träningen. Det brukar vara uppskattat om man sedan skickar bilderna till klubben eller liknande efteråt.

När man fotograferar sporter är det viktig att tänka på att en sport ofta går fort och att mycket behöver komma med i bilden för att den ska var bra. Ofta är det uppskattat om man ser att det rör sig och att action finns i bilden. Om det rör sig om en biltävling kan sprutande grus eller däckrök vara eftertraktat. I fotboll kan man lägga in skärpa på bollen, men låta spelaren ha lite rörelseoskärpa.

Ofta kan hästsport vara populärt att fotografera. Detta är dock en av de mer komplicerade sporterna att fota. Om tävlingen sker inomhus är det ofta mörkt. Man bör inte heller använda blixt, så der är stora krav som ställs på fotografen. Hästsport kan inte ens fotograferas med en riktigt avancerad kamera om man inte vet hur inställningarna fungerar, eller hur man som fotograf ska placera sig för att få in tillräckligt med ljus i bilden för att resultatet ska bli bra.

Sporter kan vara riktigt intressanta att fotografera och dessutom finns det ofta stor chans att tjäna pengar på dessa bilder. Det krävs dock mycket engagemang.