Var är fotografering tillåten?

Så länge man befinner sig på en allmän plats kan man i stort sett bara låta kameran gå. Det finns inget som säger att man inte får fotografera i skogen, på gatan eller på stranden. Privata områden kan dock vara belagda med fotoförbud. I en butik, i en persons hem, på ett köpcenter, i en restaurang, på Scandinavium, på nattklubben, i en skola eller på skolor och museum kan det alltså vara förbjudet att fotografera. Om man har nyttjanderätt till ett område eller till en fastighet har man också möjlighet att förbjuda personer vissa saker. Man kan också bli förbjuden att ha slips, vara av kvinnligt kön, eller så kan kravet vara att man ska väga en minsta vikt eller vara nykter för att få vara på platsen. Om en person har en fest kan denna alltså i stort sett ställa vilka krav som helst på sina gäster för att de ska få vara på festen. I Sverige kallas detta för kontraheringsfrihet och det kan till exempel ge en butiksinnehavare full rätt att inte sälja en tröja till en kund för att denne har fel skor på sig.

Om man vill fotografera eller filma på en konsert kan det vara bra att känna till att det kan vara förbjudet att fotografera. Om detta ska gälla måste man som fotograf redan i förväg ha fått reda på att det faktiskt är förbjudet att fotografera. Detta kan till exempel framgå genom en text på biljetten, eller genom att arrangören har satt upp skyltar på ett tydligt sätt. Om en vakt kommer fram och säger att fotografering inte är tillåten måste man lyda det eller gå ifrån konserten. Men ingen kan ta utrustningen i beslag och om man fotograferat eller filmat innan behöver man inte ta bort materialet eftersom det inte tidigare förekommit någon information om att fotografering inte varit tillåten.

I fallet med personen som går naken i sin lägenhet, och fotografering är tillåten, hur går det till? En av alla anledningar till att detta fotograferande är tillåtet i denna situation är att fotografen befinner sig på allmän plats, eller i sitt egna hem. Som fotograf befinner man sig inte i grannens hem. Om fotoförbud råder på ett företag kan man på samma sätt fotografera in på området så länge man som fotograf befinner sig utanför ett eventuellt stängsel. Om företaget är skyddsklassat kan detta dock inte tillämpas.