Djurfotografering

Väldigt många fotografer väljer att rikta in sig på djur. När man ska fotografera dessa kan det ofta vara bra att öva sig på olika sällskapsdjur, djur i trädgården eller annat innan man väljer att åta sig uppdrag där man fotograferar andra personers djur mot betalning. Man måste ha tid och tålamod för att fotografera djur. Ofta kan man inte säga till dem att hålla sig i en viss position, eller liknande.

När det gäller djur är vissa av dem lättare att arbeta med än andra. Om ett djur är rädd för människan eller kameran, eller befinner sig för långt borta kommer det att bli svårt att fotografera det. Många djur kan också befinna sig i mörka miljöer, till exempel stall, ridhus eller liknande. Omgivningar som dessa är mycket krävande för en fotograf eftersom att kameran måste ställas in så att den fryser rörelser, samtidigt som man måste se till att tillräckligt med ljus kommer in i bilden. Man bör för det mesta se till att inte använda blixt när man fotograferar djur. Detta eftersom djuren kan bli skrämda och dessutom är risken för röda ögon stor. Ofta är det bättre att fotografera djuren utomhus eller där det finns bra belysning. Om detta inte går att ordna kan man behöva lösa någon form av ljussättning.

Det finns flera saker man bör tänka på när det gäller kamerans inställningar när man fotograferar djur. För det första måste man se till att man använder rätt form av skärpa. Om man använder ett för kort skärpedjup kan skärpan hamna på helt fel plats. Dessutom bör man också se till att man placerar skärpan på djurets ögon. Det gör ofta inte så mycket om nosen eller benen blir lite oskarpa. När man ser en bild på ett djur är det djurets ögon man vill lägga märke till.

När man fotograferar djur är det ofta bra att vara flera. Då kan man till exempel se till att någon påkallar djurets uppmärksamhet. Då kan man få djuret att titta åt ett visst håll, eller att spetsa öronen så att det ser vaket och alert ut. Om man fotograferar hästar och andra stora djur kan det också vara bra om det finns flera som kan hålla koll under fotograferingen om något skulle hända.