Exkluderande till inkluderande

I dag kan det vara svårt att föreställa sig att kameran en gång varit ett verktyg som enbart kunnat användas av ett fåtal utbildade personer. Kring år 1820 kom den första kameran och fotografiet men det skulle dröja några år innan det även kom att ta en konstnärlig inriktning. Runt 1920-1930-talet blev fotografiet även att betrakta som konst och användes i både dadaismenoch surrealismen.

I estetiskt och upplysande syfte

Fotografiet är i dag en vanlig uttrycksform och både fotografer som privatpersoner använder kameran för både upplysning, att dokumentera och i rent estetiskt och konstnärligt syfte. I tidningens värld har fotografiet alltid haft en betydande plats och efter andra världskriget började fotografer att använda kameran för att dokumentera och belysa orättvisa förhållanden runtom i världen.

En av vår tids största fotografer är Sally Mann som både blivit hyllad och kritiserad för sina fotografier. Hon har skildrat alltifrån kroppens förruttnelse till sina barns liv vilket blivit mycket ifrågasatt då människor upplevt att hon lämnat ut sina barn till förmån för fotokonsten och frågan om vart gränsen går har kommit upp samt den viktiga frågan om integriteten för barn.

Från exkluderande till inkluderande

Kameran har gått ifrån att vara något exkluderande till att vara högst inkluderande, i dag delger vi varandra det senaste genom bilder i tidningar, sociala medier och även andra medier. Fotografiet är konst i högsta grad och det har öppnat nya vägar för människor som tidigare skulle ha dragit sig för att använda fotografiet som konstnärligt uttryckssätt. Det har även banat väg för nya yrkesgrupper på sociala medier som till stor del eller övervägande använder sig av bilder i sitt arbete.

På bloggar, instagram och andra sociala medier är fotot nödvändigt för att lyckas få ett stort följarantal och det går i dag att tjäna stora pengar genom foto och exponering. Genom konst, vardagliga betraktelser eller ett fördelaktigt utseende får många människor betalt för att göra reklam för t. ex en skäggtrimmer på sin instagram och samtidigt som det blivit en karriärväg finns även många frågetecken för hur den här nya branschen kommer att utvecklas.

Fotografiets storhetstid är långt ifrån över även om det börjat diskuteras hur det används av privatpersoner. Många undrar om vi kommer att se tillbaka på den här tiden, dels genom fotografiets stora genomslagskraft, som en tid då människan saknade integritet och djupet i oss urvattnades genom att dokumentera allt, andra ser det som en stor bank av information som kommer ha stor betydelse rent historiskt. En del oroar sig över hur fotografiet används och i vilket syfte det kan komma att användas men en sak är säker och det är att det skänker människor både kultur och nöje. I rent konstnärligt och upplysande syfte finns alltid mer att hämta, för både glada amatörer samt professionella fotografer.